A Tribute to the Swedish American Line
The White Viking Fleet - 100 Year Anniversary 2015
25 Years on the Internet

.
.
.

KUNGSHOLM soon to be Scrapped...

Read the whole story about the hotel plans here, from 2006 up to the present day.
Latest news first. Start at the bottom if you prefer chronological order.


Updated Nov 19, 2015

Kungsholm has Arrived at Alang

Despite last minute attempts to save the ship from being scrapped,
MS Kungsholm of 1966 has been towed to Alang, India.

Read more about the Kungsholm here.
Updated Nov 10, 2015

The End of an Era

Kungsholm Under Tow to be Scrapped

After many years of attempts to save the Kungsholm, she has now started her
very final voyage under tow from Duqm, Oman, to be scrapped in Alang, India.
A sad day, indeed.

Maritime writer Peter Knego has written an account of
the ship's history on Maritime Matters. Read the article here.

Read more about the Kungsholm here.

There are many stories about life on board the Kungsholm on this site,
contributed by members of the crew, and passengers. Explore!

 


Updated March 1, 2015

Kungsholm-fonden

MS Kungsholm AB, ett fastighetsbolag som har för avsikt att
äga och bevara MS Kungsholm, har en hemsida där man kan
teckna sig för andelar i fartyget. Läs mer här

 


Updated April 9, 2014

Save The Kungsholm

Hopeful news concerning the revived plans to bring the Kungsholm of 1966 back to Gothenburg, have been posted by Mr Lars G Hallgren on the Facebook page Save The Kungsholm.

Mr Hallgren, who has been working with the project since 2006, writes that serious discussions are being held with Stena Line about docking the Kungsholm at Stigbergskajen, from where the SAL ships departed for the Atlantic crossings. If these discussions, and negotiations with the city officials, are succesful, it would be a fantastic event in time for the 100th anniversary of The Swedish American Line in 2015.Updated Feb 4.2014

More News About Kungsholm

The daily newspaper GöteborgsPosten reports today,
February 4, that the Finnish investor Johnny Sid, along
with a group of other investors, is near closing a deal
to purchase Veronica, ex Kungsholm, for 15.5 million USD.
Johnny Sid has previously been involved in turning
S/S Bore into a floating hotel and museum in Turku, Finland.
Updated Feb 3, 2014

Two Facebook Groups for Kungsholm Preservation

Two facebook pages exist to form an opinion to move the Veronica,
ex Kungsholm, to her home port, Göteborg, Sweden.

https://www.facebook.com/groups/kungsholm/

https://www.facebook.com/groups/387420748025150/

Patrick Zeller and L-O Rydén have reminded us that Veronica is up for sale.
http://www.qpsmarine.com/custompage.asp?pg=ships2l
Updated Dec 3, 2013

Veronica, ex Kungsholm in Oman

Henrik Broman has contributed recent photos of Veronica, ex Kungsholm, in Oman.
The ship has been sold, and is no longer a floating hotel in Oman. Also, the ship's propellers have been removed.
More photos will be posted soon.

Read more about the Veronica here. Please note that the hotel has closed.

More photos here.


Read more about the Kungsholm here.
Updated March 12, 2013

Recent Photos from the Engine Room
of Veronica, ex Kungsholm, in Oman

We have received several new photos of the Kungsholm's engine room.
See them here.
Updated November 25, 2012

The Kungsholm is now for sale
as a Floating Hotel in Oman

The Kungsholm, renamed Veronica,
has been serving as a floating hotel, docked in Duqm, Oman.
http://www.veronicaduqm.com/

At the same time, the ship is up for sale
cruiseship.homestead.com/MonaLisa.html

Many thanks to Mr Burkhard Schütt, Keith Winterbourne,
and Christer Bengtsson for this information.

Updated Oct 19, 2010

News About Kungsholm

Sadly, the efforts to save the Kungsholm as a hotel in Stockholm did not succeed.

Please use Google Translate to read this letter from Mr Lars G Hallgren in English.
(Copy the text from the pdf and paste into Google Translate)

Letter from Mr Lars G Hallgren

Updated Sept 10, 2010

The Kungsholm Not Bound For Stockholm

The Swedish Newspaper Svenska Dagbladet reported on September 4 that the Mona Lisa, ex Kungsholm, is not to become a floating student accommodation in Stockholm.
- We tried our best, but the business calculation did not add up, says Lars G Hallgren.

Thanks to David Leidenborg for this information.
Previous postings:


Updated July 23, 2010

Still Hope for Mona Lisa, ex Kungsholm.

Future Student Accommodation in Stockholm?

During Mona Lisa's, ex Kungsholm, stay in the Stockholm Free Harbor, on Saturday, Juy 24, 2010, from 7:30 to 15:00, Mr Lars G Hallgren, the initiator of the project to turn the ship into a floating hotel, will be on board with representatives of local authorities. They will be investigating the possibility to use the ship as a student accommodation. Use Google Translate to translate the following letter from Mr Hallgren:

Skam den som ger sig! På lördag kommer Mona-Lisa till Stockholm kl 07.30. Frihamnen 638. Hon lämnar kl 15. Jag kommer att vara ombord tillsammans med olika personer, bland annat representanter från Stockholms Stadshus och Hamnkapten i Stockholms hamn. Vi har under en tid arbetat hårt med att försöka hitta en långsiktig lösning som innebär att fartyget under september till maj kan fungera som studentbostäder i Stockholm. Efter denna period försöker vi få fartyget att kunna fungera som i huvudsak hotell men dessutom med studentrum - kanske 100-200 rum i besättningshytter -. Men återigen har vi problem med fartygets djupgående och tänkbar placering. Problemet är störst under sommarmånaderna då kryssningsfartygen behöver kajplats. Vi har arbetat igenom problem och möjligheter. Vi har diskuterat med försäkringsbolag mm. Vi får se vart det bär hän men alla inblandade parter gör ett seriöst försök att rädda fartyget från skrotdöden.

Med vänliga hälsningar
LarsUpdated June 14, 2009

About the Kungsholm

For a translation of this letter from Mr Lars Hallgren, the initiator of the project to save the Kungsholm, please copy the text and paste it into Google Translate.


Om Kungsholm

Tyvärr har jag nog uttömt alla realistiska möjligheter för att kunna bevara Kungsholm. Jag var för någon vecka sedan i Colombo och hade möte med bland annat styrelseordförande för John Keells Group som är Sri Lankas största börsnoterade bolag. Bolaget äger 40 % av alla hotell på Sri Lanka och har kunskap och logistik för att kunna få gäster ombord på fartyget. Fartyget kan med lokala regler för Sri Lanka gå inom territoralgränsen (200 nm) trots Solas regelverk. Tillsammans med min medfinansiär försökte vi hitta en lösning som innebar att vi körde fartyget under tre år för att därefter köra henne till Göteborg och stationärt lägga henne utanför Casinot där jag sökt bygglov. Vi bedömde att motorer utan vidare klarar ett par år till under förutsättning att man kör henne någorlunda sakta. Vi har också tagit in offerter på återställande av fartyget med skorstenar och originalmålning mm.

Styrelsen för John Keells meddelade mig efter ett styrelsemöte i förra veckan att man behöver minst fyra månader due diligence och den tiden har jag inte.

I Göteborg kan man tänka sig att bevilja tillfälligt bygglov om 5 år. Jag har bett politikerna om att ge Fastighetskontoret i uppdrag att söka ändra detaljplanen - vilket behövs för att bedriva hotell - men inte fått den uppbackning som jag behövt. Inga politiker är uttalat negativa utan snarare positiva men ingen vill eller vågar ta projektet som en fråga för ett eller flera politiska partier. Hade en enskild politiker kommit på iden med Kungsholm i Göteborg och velat driva frågan hade vi kanske varit framme vid en ändrad detaljplan. När jag drog igång detta projektet - som kostat långt över miljonen i konsultarvoden - försäkrade jag mig om Göran Johanssons stöd. Av olika anledningar som jag inte känner , men i viss mån kan spekulera över, kallnade Johanssons aktiva stöd. Och i Göteborg går man inte emot Göran Johansson eller Anneli Hulthén. Cheferna på kommunens dotterbolag eller bolag som kommunen har intressen i, är minst sagt försiktiga i stöd för något som inte är sanktionerat uppifrån. Däremot har det funnits ett stark stöd bland de flesta tjänstemän och handläggare av ärendet i kommun och länsstyrelse.

Tyvärr har jag trots massor av möten, skrivelser och telefonsamtal inte lyckats nå mitt mål. Jag har verkligen lagt ner mycket tid och möda för att få detta projekt i hamn. Jag har även sökt alternativa lösningar i Stockholm och New York.

Jag vill tacka alla som aktivt stött mitt arbete under dessa fyra år. Massor av e-post från hela världen visar vilket intresse det finns för bevarandet av denna kulturskatt. Vi får glädja oss åt SS Rotterdam som jag besökte i april och Queen Mary i LA.

Varma hälsningar

Lars Hallgren

Comment

We are many friends of SAL and the beautiful Kungsholm, who are sad this day, but still very grateful to Lars Hallgren for his efforts to save this unique ship. Who would have believed that the politicians in Gothenburg would not welcome the Kungsholm in the harbor, especially with the financing secured. Everyone has to admire Mr Hallgren's ambition, planning, and perseverance managing this four year project. However there were too many unforseen obstacles along the way, from unpredictable sources. Let us hope now that the remaining works of art on board the ship somehow will be preserved in a museum.

Lars Hemingstam
Webmaster


Updated June 13, 2009

Sad News Alert

According to Maritime Matters,
scrap buyers will soon be inspecting the Mona Lisa, ex Kungsholm.

Thanks to Paul Smith for this information.


Updated June 11, 2009

Bevara Kungsholm!

I Svensk Sjöfartstidnings Forum finns ett inlägg av
Ulf Hjertquist, Brisbane, om att bevara Kungsholm.
Läs hela inlägget här.

Tack till Lennart Angelmo för detta tips.

Ulf Hjertquist har också skrivit till kommunledningen i Göteborg.

Brisbane Queensland Australien den 30 Maj 2010

URGENT TILL
Göteborgs Stads Kommunstyrelse
Anneli Hulthén, Kommunalråd, ordförande;
Jan Hallberg, Kommunalråd, vice ordförande
Helena Nyhus, Rotel: Kultur och fritid
Kia Andreasson, Rotel: Miljö


G´day !

Vi är säkert miljoner utlandsboende med anknytning och band med Sverige .

SAL's världskända fartygsflotta har för oss alla haft en stor praktisk och historisk betydelse. Dessa fartyg har alltid påmint oss om Sveriges tidigare storhet som världsledande sjöfartsnation. Människor i världshamnar känner till och talar fortfarande i lyriska ordalag om "The White Viking Fleet".

Sverige har under alla tider varit en sjöfartsnation med Göteborg som handelsflottans huvudstad och vi är angelägna om att sjökultur fortlever för denna stad, landet och världen, för oss och kommande generationer.

Därför är det Er plikt att som övergripande ledare i Kommunstyrelsen göra möjligt för M/S KUNGSHOLM att återbördas till sin gamla hemstad som ett kulturellt betydelsefullt minnesmärke och en central turistikon.

Stockholm schabblade bort chanserna att rädda m/s GRIPSHOLM. Låt inte samma fatala blunder inträffa för Er och detta stolta fartyg.

Missa inte chansen som aldrig återkommer!

Med vänliga hälsningar från sjöfartsälskare från världens alla hörn via
Ulf Hjertquist
39 Brentford Rd
Richlands Qld 4077
Australien.

 


Updated Dec 6, 2009

Kungsholm som hotell i Göteborg

Se perspektivskiss, planskiss och sektionsskiss.

Kära Kungsholmsvänner,

Hos Göteborgs stad ligger en bygglovsansökan för behandling. Ansökan avser att få placera M/S Kungsholm ca 30 meter utanför Packhuskajen i Göteborg. Ungefär där Jagaren Småland idag ligger i Maritimans område. Jagaren får då flyttas något uppströms och M/S Kungsholm kommer att ligga med fören västerut och sträcka sig längs med Casino Cosmopol. Tillträde till M/S Kungsholm sker via en täckt pontonbrygga. Hissar och nödutgångar hängs på fartygets utsida.

I bifogad skiss har hänsyn tagits till den planerade gång- och cykelbron som nu inte blir av. Exakt hur man lägger fartygen blir en fråga att diskutera.

Placeringen innebär omfattande muddringsarbete och förstärkningsarbeten utanför kajen.

Underhandskontakter har under året skett med politiker i såväl kommunstyrelse som byggnadsnämnd. Vidare har diskussioner förts med Stadsbyggnadskontoret, Maritiman, Göteborgs Hamn, Länsstyrelsens Miljöenhet, Sjöfartsverket samt informationär lämnad till Älvstranden Utveckling AB som kommer att vara hyres/arrendevärd. Med en del av dessa olika parter återstår diskussioner och förhandlingar. Diskussioner med Maritiman har skett genom dess styrelseordförande men något formellt beslut har inte fattats av dess styrelse - vilket naturligtvis är nödvändigt.

Utgångspunkten är att Kungsholmsprojektet ska finansiera alla kostnader som uppkommer i samband med placeringen, och i slutändan genera en hyresintäkt för staden som vi hoppas ska komma Maritiman tillgodo och vara med och säkerställa dess fortlevnad.

Vår bedömning är att fartygets placering inte kommer att störa utsikt för boende. Operan är positiv till förslaget och vänföreningen för Ostindiefararen Götheborg sonderar möjligheten att lägga Götheborg utanför operan. Man kan då muddra för Götheborg i samband med muddring för M/S Kungsholm, om man så önskar.

Att samla Viking, Götheborg, Kungsholm, Marieholm och Maritimans fartyg tror vi kommer att bli vackert och ge ytterligare liv och rörelse åt området.

Tanken är att snarast projektanställa en person - redan klart vem - för att driva på arbetet.

Personligen tror jag att projektet går att genomföra men känner en viss oro för tidsaspekten. Bygglov, överenskommelser mm måste fram under januari - februari.

Låt placeringen av fartyget på skisserna var idegivande - och se dem som en utgångspunkt för hur det kan se ut.

Varma Hälsningar

Lars G Hallgren


Archived postings

Project started to convert Kungsholm into
a hotel in Gothenburg after 2010

Swedish entrepreneur Lars Hallgren, owner of Top Industri AB, has signed a letter of intent with Leonardo Shipping, Greece, to acquire The Scholar Ship, (ex Kungsholm of 1966), in 2010. The ship is to be docked in Gothenburg, Sweden, as a hotel, restaurant, and maritime museum. The two funnels with the Swedish American Line symbol, and the aft mast will be restored. Leading politicians of the City of Göteborg have assured Mr Hallgren of political support for the project.

The project was presented on April 13, 2007, at a meeting at The Swedish Shipowners' Association in Gothenburg.

After 2010, the Kungsholm is intended to be docked at Bananpiren (yes, the Banana Pier) across the river from the Gothenburg Opera House. The warehouses on the pier will be used as showrooms for product launchings, using the ship for lodging, meals and entertainment. The pier has a basic wooden structure, which has to be inspected, to carry the weight of elevators, etc.

Bananpiren is the southeastern part of the Gothenburg free harbor, closest to the bridge. Link to map.

Mr Lars Hallgren expects that there will be a couple of months remaining of the ship's certificate after the takeover, and is investigating the possibility of organizing a cruise or two under traditional Swedish ownership.


An architect's drawing of Kungsholm at the proposed docking site.Updated May 13, 2009

Nytt om Kungsholm som hotell i Göteborg

Lars G Hallgren, initiativtagare till projektet att omvandla Kungsholm
till hotell i Göteborg, lämnar följande lägesrapport.

Lägesrapport angående M/S Kungsholm / Göteborg 2009-05-08

Kungsholmsvänner,

Vad vill Göteborgs politiker och vad vill stadens tjänstemän?

På uppdrag av Göteborgs kommunstyrelse utredde fastighets- och byggnadsnämnderna möjligheterna att lägga Kungsholm vid någon av stadens kajer där djupet var tillräckligt. Man kom fram till att det var svårt att erbjuda en placering mer än fem år.

Under tiden har en diskussion förts med Göteborgs Maritima Center om att lägga Kungsholm ca 50 meter ut från kaj utanför kasinot och akter om jagaren Småland.
Maritiman har haft allvarliga ekonomiska problem under hösten som löstes genom bidrag från stat och kommun på ca 2 miljoner kronor. Maritiman vill profilera sig med att visa fartyg från fyra epoker varav en är Amerikabåtsperioden. Kungsholm skulle då passa in i Maritimans nya profil och dessutom kunna trygga dess långsiktiga balansräkning genom att betala en bra hyra. En lösning som skulle gynna alla parter långsiktigt då man kan förmoda att Maritiman ska få finnas kvar långsiktigt. Kommunen utreder för närvarande Maritimans kulturvärde mm.

Vi bedömer att fartyget inte kommer att skymma utsikt eller ställa till det för sakägare som hyresgäster mm, däremot behöver det muddras en hel del för att få in fartyget.
Fjärrvärme finns till kasinot och det behövs endast mindre ändringar vid kajen för att få upp en entré med hiss.

Maritimans styrelse har ställt sig positiv till att utreda Kungsholms placering i Maritiman och styrelsens ordförande Birger von Hall har därefter dryftat frågan med Owe Nilsson (s) som har ett flertal tunga politiska uppdrag i kommunen. Owe Nilsson sitter med i KS, är ordförande i fastighetsnämnden och är kommunens kontaktperson gentemot Maritiman. Birger von Hall upplever efter diskussion med Owe Nilsson att kommunen har ett svalt intresse för Kungsholm. Birger har även dryftat frågan med älvstrandens VD Mats Andersson som anses ansvarig för Maritimans område i sin egenskap av hyresvärd. Mats Andersson är inte positiv till att placera Kungsholm inom sitt ansvarsområde. Politikerna i älvstrandens styrelse speglar i stort kommunstyrelsens politiker och frågan måste därför upp för politisk bedömning igen.
Birger von Hall anser mot bakgrund av ovanstående att Maritiman inte kan driva frågan om Kungsholms placering inom sitt område men påpekar att han själv är positiv till placeringen om politikerna tydliggör att det är deras vilja.

Vi är nu tillbaka till en situation där vi måste kontakta och utreda om politikerna har ändrat inställning och vilken inställning organisationer som Göteborg & Co och Business Region Göteborg har.

Vilken uppfattning har Anneli Hulthén idag? I januari 2008 skickade Anneli Hulthén följande e-post till mig:


Från: Anneli Hulthén
Skickat: den 23 januari 2008 08:49
Till: topindustri larshallgren
ämne: Ang. Kungsholm

Hej
Det finns ingen partipolitisk hållning i denna frågan och vi alla har varit positiva till att båten ska få en plats i staden. Uppdraget har lämnats till stadsbyggnadskontoret och det senaste som diskuterades var Amerikakajen. Jag har talat med både Göran och Lars Ivarson om saken. Ibland tar saker en stund att komma fram med eftersom det ska stämma med andra evenemang och händelser också. Hoppas på förståelse och vi vill alla gärna se båten här
Med vänliga hälsningar
Anneli Hulthén

En projektgrupp för Kungsholms bevarande i Göteborg finns och i en bilagd power point- presentation kan man läsa våra synpunkter på ett nära samarbete med Maritiman.

Delar av projektgruppen kommer nu att arbeta fram en strategisk plan för hur vi går vidare.

P S. Har i veckan varit i New York och besökt Intrepid Sea, Space and Air Museum med hangarfartyg och en ubåt. Ett mycket fint museum med 25 flygplan varav en Concorde. Pier 97 där SALs fartyg låg är fortfarande uppställningsplats för sopbilar men de närliggande kajerna fräschas successivt upp.

Never give up, hälsningar!

Lars G Hallgren

Se ett bildspel om planerna för Kungsholm.

Läs mer om planerna att omvandla Kungsholm till hotell.Updated December 27, 2008

Hotellplanerna för KUNGSHOLM

Lars Hallgren, initiativtagaren till projektet att omvandla Mona Lisa, ex MS Kungsholm, till hotell i Göteborg, meddelar följande:

1. En enig Kommunstyrelse tog beslut att man vill ha Kungsholm till Göteborg. Vi har mottagit ett brev från KS undertecknat av Göran Johansson som innebär att KS delegerat till Chefen för Fastighetskontoret Christina Johnsson och Chefen för Stadsbyggnadskontoret Lars Ivarson att besvara de skrivelser som jag sänt till KS.

2. Jag har haft möte med ovan nämnda personer som i sin tur delegerat frågorna till beredning av tjänstemän på respektive kontor. Formellt skall svarsskrivelsen behandlas på sammanträde i Fastighetsnämnd och Byggnadsnämnd i slutet av januari.

3. Underhandskontakt med handläggarna ger oss en uppfattning av att man kommer att föreslå att fartyget får ligga vid Norra Frihamnen - där bygglov är sökt - några år. Bygglovsansökan har varit utställd och några synpunkter har inte inkommit till byggnadsnämnden. För att kunna behandla bygglovsansökan som gäller tillfälligt bygglov under fem år skall vi komplettera med en utrymningsplan. Vi har underlag för att beställa utrymningsplanen men avvaktar tills vi sett en långsiktig lösning av var fartyget kan ligga.

4. Vi förstår att man inte kan ge bygglov på mer än fem år i taget två gånger. Vi har därför bett KS utreda om man kan arbeta fram en alternativ lösning som innebär att fartyget kan läggas väster om Amerikaskjulet bort mot Fiskhamnen. Vad kommunen kommer att svara vet vi inte.

5. Hela projektet kräver en praktisk viljeförklaring från kommunen som innebär en lösning på minst tio år för att klara investeringar och avskrivningar.

Sammanfattningsvis är det svårt att veta om Göteborgs Kommun har viljan och förmågan att ordna en långsiktig lösning.

Mona Lisa skall under våren gå i kryssningsfart längs Sydamerika och återkommer i maj till Kiel för kryssningar i närliggande vatten på samma sätt som sommaren 2008.

Med vänlig hälsning
Lars Hallgren


The KUNGSHOLM hotel plans

According to Mr Lars Hallgren, the initiator of the project to convert the Mona Lisa, ex Kungsholm, into a floating hotel in Gothenburg, Sweden, the Gothenburg City Board has unanimously declared a desire to bring the ship to Gothenburg. The matter has been delegated to the city's Building and City Planning departments.

Still, the issue at hand now is mainly the duration of the building permit. Mr Hallgren is waiting for replies to his correspondence with the city authorities.

The ship will be making cruises along the coast of South America during the spring of 2009, and in northern Europe during the summer.

 


Updated October 9, 2008

The KUNGSHOLM hotel plans

According to Mr Lars Hallgren, the initiator of the project to convert MONA LISA, ex KUNGSHOLM, into a floating hotel in Gothenburg, Sweden, the Gothenburg City Board is going to discuss the project at a meeting on October 29, 2008. Mr Hallgren is asking for as much support as possible and encourages emails to be sent to the members of the board to explain how important it is to save the KUNGSHOLM. Mr Hallgren started the project in April of 2007, and has devoted enormous
amounts of time and money lobbying and engaging consultants and experts for inspections of the ship, etc. He has an option to buy the ship, and he has the financial backing. He still needs the City of Gothenburg to assign a suitable site in the harbor. His plans include restoring the two funnels with the SAL golden crowns. We ask all friends of the Swedish American Line to write
to one or more of the board members and elaborate why this beautiful ship must be saved. Your email could make the difference.

Find the email addresses here


Hotellplanerna för KUNGSHOLM

Enligt Lars Hallgren, initiativtagaren till att lägga Kungsholm som hotell i Göteorg, ska Göteborgs Kommunstyrelse ta upp ärendet på ett möte den 29 oktober 2008. Projektet behöver så mycket stöd som möjligt och vi uppmuntrar synpukter via email och brev till Kommunstyrelsens ledamöter. Lars Hallgren avser att återställa båda skorstenarna med SAL:s tre kronor. Han poängterar också:

Det skapas ca 150 nya arbetstillfällen i en hårt drabbad stad. Det ger ca 15-20 miljoner kronor i kommunalskatt varje år.

Kajhyra vid Stigbergskajen betalar en del eller hela kostanden av förstärkningsarbeten och muddring om man ser på 20 års sikt. Det är vattenyta som man inte fått intäkt på, vid en raserad kaj som förr eller senare måste renoveras.

Chalmers får gratis tillgång till fartyg för utbildning av maskiningenjörer.

Ett levande museum.

Unika konferensmöjligheter och ett stort hotell i mellanprisläget.

Skriv och berätta för kommunstyrelsens ledamöter hur viktigt det är att bevara detta vackra fartyg. Ditt mail kan bli avgörande. Hitta mailadresserna här.Updated September 30, 2008

Brev till Göteborgs Kommunstyrelse
angående MS Kungsholm

 

2008-09-29

Till
Göteborgs Kommunstyrelse

Ett mycket snabbt politiskt beslut krävs för att få MS Kungsholm till Göteborg

Av misstag adresserades en skrivelse 2008 09 08 till ledamöterna istället för till Kommunstyrelsen. Denna skrivelse är inte identisk med den tidigare insända och har ett nytt förslag på placering om och när Norra Frihamnen inte längre kan användas.

Om Kommunstyrelsen anser att en placering av MS Kungsholm i Göteborgs hamn är positivt för staden måste ett beslut om upplåtelse av nödvändig mark i Norra Frihamnen eller på annan plats komma senast under början av oktober 2008. Om det inte finns ett beslutat upplåtelseavtal under oktober kommer fartyget förmodligen att säljas till en intressent i Kina. Då förlorar Göteborg Pr-värdet, 100-150 arbetsplatser samt ett fantastiskt landmärke. Fartyget är av kulturhistoriskt riksintresse och bör bevaras. Inredning i Honduras mahogny, teak, konstverk, målningar, förgyllda tak mm gör henne unik. Ett liknande fartyg kommer aldrig att kunna byggas och nu har Göteborg chansen att få M/S Kungsholm till staden redan 2009. Varför arbetar inte staden för den chansen utan istället skickar runt frågan som en het potatis?

Mats Andersson på Älvstranden Utveckling AB har i fredags meddelat - efter skrivning till Älvstranden Utveckling AB´s styrelse - att bolaget enligt nuvarande direktiv har befogenhet att förhandla fram ett upplåtelseavtal som sträcker sig till 2012, men inte längre. Platsen som avses är i Norra Frihamnen bredvid byggnad 113 – som använder hela huset för att marknadsföra sina nya bilmodeller. Lokalen är utmärkt för att även framledes användas för events, konferens, minimässor mm. Det är synd om staden missar denna chans att kombinera hotell med en utmärkt event-fastighet.

Ett alternativ till att placera M/S Kungsholm i Norra Frihamnen är på sikt längs Stigbergskajen väster om Amerikaskjulet. Längs den gamla SeaCat terminalen och ut mot fiskhamnen.

Fartyget kan för närvarande inte placeras där då;

 • kajen har sjunkit ner och måste förstärkas och höjas innan muddringsarbetet kan ske. Ett omfattande arbete som är kostnadskrävande men som någon gång måste göras.
 • Higab och Göteborgs Hamn har sagt nej till upplåtelse.
 • Vattendjupet är otillräckligt. På sina ställen längst västerut är det 5- 6 meter och fartyget behöver ca 9 meter .
 • Eventuellt finns nytecknat upplåtelseavtal med Stena för parkering av lastbilar.

Att placera fartyget längs Amerikaskjulet – som i praktiken går med hänsyn till djup – innebär följande problem;

 • Stena har avtal om att nyttja del av nödvändig kaj vid Amerikaskjulet. Kräver förhandling med Stena som överhuvudtaget inte vill diskutera Kungsholm med partners i Kungsholmsprojektet. En personlig reflektion är att detta är synd då det än så länge finns möjligheter för Stena att bli partner och kunna få ett ”Stena-hotell” mitt i staden. Politisk hjälp behövs för att diskutera frågan med Stena om det är en omöjlighet.
 • Amerikaskjulet har hyresgäster som blockerar tillgängligheten till fartyget. (Kommunen är genom Habiliteringen hyresgäst och där kan man kanske kunna hitta en lösning).
 • Hyresgäster är sakägare och kan vid ansökan om bygglov motsätta sig detta.
 • Eventuellt kan man få köpa ut hyresgäster eller medverka till sänkt hyra. Göteborgs Hamn förvaltar fastigheten.

En fördel med placering av M/S Kungsholm antingen vid Amerikaskjulet eller väster om huskroppen längs Stigbergskajen är att:

 • Kommunikationerna till området är bra både med bil,cykel och med kollektivtrafik.
 • Det finns gott om parkeringsplatser i och under Fiskhamnsmotet. På nätterna är parkeringen tom.
 • Bostäder finns söder om trafikleden och bör inte nämnvärt bli påverkade vare sig av skymd utsikt eller av ljud från fläktar mm.
 • Närhet till Sjöfartsmuseet. M/S Kungsholm kommer att i vissa delar bli ett utmärkt komplement till museet för att visa svenska-amerikatrafikens historia.

Det ligger i sakens natur att det är omöjligt att kunna bygga upp en konferens- och hotellverksamhet med en investering på kanske 200 miljoner kronor med en upplåtelsetid som är maximalt två till tre år. Det klargjordes redan under första mötet i början av 2007 med Anneli Hulthén och Lars Ivarsson att en tidsperiod avsåg bygglov om troligen fem år med förlängning av fem år och med ett tioårigt upplåtelseavtal för att klara avskrivningar och få en hotelloperatör. Därefter finns en förhoppning om att lösa fortsatt placering under förutsättning att staden anser att M/S Kungsholm fungerar på tänkt sätt.

Processen avseendet ett tillfälligt bygglov fortskrider avseende Frihamnen. De undersökningar och bedömningar som vår projektgrupp har gjort tillsammans med konsulter och myndigheter ger en positiv bild av möjligheten för att kunna uppfylla gällande regelverk. I dagsläget saknas enligt Lennart Johansson en utrymningsplan som en konsultfirma arbetar med. Det bör därför finnas förutsättningar för ett positivt bygglovsbeslut.

Men det ligger i projektets natur att ett politiskt stöd behövs för att långsiktigt kunna bevara fartyget och verksamhet ombord.

Om fartyget inte sköts på det sätt som staden i sitt bygglov kan besluta ligger faran hos ägarna att inte få ytterligare bygglov för fem år.

Eftersom en av kommunstyrelsens ledamöter befarade att fartyget skulle bli liggande med dåligt underhåll kan man konstatera skrotvärdet är ca 100 miljoner kronor. Genom föreläggande kan staden kräva skötsel och som en sista utväg begära hjälp genom kronofogdemyndigheten. För det långsiktiga underhållet finns Cityvarvet nästgårds som kan docka fartyget för bottenunderhåll.

Genom att aktivt ge politiskt stöd till bevarandet av ett vackert fartyg med en enastående kulturhistoria befäster Göteborg sitt rykte som eventstad. De ca 600 hytterna skall tillsammans med alla utrymmen för events och konferenser höja kvaliteten och valfriheten för gäster i Göteborg. Detta kan ske redan om ett år.

Dessutom får stadens högskola en gratis utbildningsplattform för maskinbefäl där man praktiskt kan gå igenom ett helt modernt och fungerande fartyg vilket blir unikt.

Staden Rotterdam har köpt motsvarande fartyg - SS Rotterdam från 1959 - och renoverat henne pietetsfullt. Under september i år har fartyget öppnats som hotell i Rotterdam. Filmer och bilder finns för den intresserade på Internet.

Los Angeles har Queen Mary och Dubai får nästa år Queen Elisabeth II med samma funktioner.

Under två års tid har jag och andra personer arbetat med att få en plats i Göteborgs hamn. Ansenliga belopp och mycken möda har lagts ned på att klara bestämmelser för bygglov mm. Fartyget har i juli anlöpt Göteborg för att visa upp sig och låta politiker, räddningstjänst, bygglovsingenjörer, partners och journalister bedöma hennes skick. Skicket är mycket gott och fartyget är väl underhållet.

Under projekttiden har vi blivit anvisade att undersöka tre platser och vi har sökt bygglov på två av dem. På alla anvisade platser har vi sedan fått nej till placering. Beslut och direktiv måste därför komma från Kommunstyrelsen. Nu kan man inte skicka runt frågan mer.

I ett möte med fartyget ägare i augusti kom vi överens om att sätta en tidsgräns till sista oktober då man nu fått ett anbud från ett kinesiskt företag som vill köpa fartyget för leverans i oktober 2009. Ägarna har varit tålmodiga och vi kan inte kräva mer tid från deras sida trots att de helhjärtat stöder iden om ett bevarande istället för att skrota ett vackert och funktionellt fartyg.

Fartyget är för närvarande chartrat av Royal Caribbean Cruise Lines och vi har fått ett erbjudande om att överta fartyget från september 2009. Det innebär att fartyget med namnet M/S Kungsholm kan gå i kryssningstrafik under ett år innan man förtöjer henne för att stadigvarande vara hotell mm. Kontakter har tagits med sjöfartsverket som inte har några invändningar. Vidare förs diskussioner med ett svenskt och ett tyskt reseföretag som tillsammans är intresserade av att ordna resor med utgångshamn från Göteborg och Kiel.

Vårt förslag till en långsiktig lösning är följande är att kommunstyrelse i positiv anda beslutar att:

 • Ett upplåtelseavtal träffas som innebär att M/S Kungsholm kan ligga vid Norra Frihamnen tom 31 december, 2013. Avtalet kan förlängas med ett år i taget om kommunen vill med hänsyn till annan projektering. Det kan vara så att platsen blir permanent beroende på vad som sker i framtida planarbete.
 • Kommunen finner en alternativplats för Kungsholm om Frihamnen inte bedöms fungera i framtiden. Om platsen fungerar kan fartyget flyttas tidigare än 2013.
 • Alternativ som avses kan vara längs Stigbergskajen eller annan plats som Stena idag disponerar, t.ex. vid Amerikaskjulet. Även annan plats i Frihamnen är möjlig.
 • Om man beslutar att Stigbergskajen skall användas så står staden för upprustning av kaj och muddring så att fartyget kan flyta med ca 1 meter vatten under kölen. Naturligtvis skall en rimlig kajhyra betalas men den behöver förhandlas fram nu.
 • En avsiktsförklaring som innebär att kommunen på något sätt tillhandahåller lämplig kajplats innanför Älvsborgsbron under en 10 års period för att kunna genomföra förvärvet och tillförsäkra en vettig finansiering.
 • En mycket rimlig upplåtelseavgift mot bakgrund av den investering och nytta för staden som investeringen innebär under den första tiden då fartyget ligger i Norra Frihamnen.
 • Fjärrvärme, vatten, avlopp och el tillhandahålls på ett rimligt sätt för avsedd funktion som hotell mm.
 • Utse en kontaktperson som snabbt kan hjälpa fram underlag för ett beslut. Lars Ivarsson är insatt och är från vår sida en lämplig person.

För Top Industri AB som formellt sökt bygglov och för den grupp av partners som arbetar med att få M/S Kungsholm till Göteborg

Lars Hallgren

Top Industri AB
Box 484
701 49 Örebro

019-16 41 30
0705-13 61 80


Updated March 18, 2008

Senaste nytt om hotellplanerna för Kungsholm

Lars G Hallgren, initiativtagare til projektet att göra Kungsholm till hotell i Göteborg, har skrivit följande brev

 

 

Angående kajplats för M/S Kungsholm
2008-03-16

Sammanfattning

Den av Göteborgs stad föreslagna placeringen av fartyget längs Stigbergskajen väster om Amerikaskjulet är i dagsläget inte ekonomiskt försvarbart och ett beviljat tillfälligt bygglov riskerar att fastna i en byråkratisk process av överklaganden från sakägare. Det gäller nu att handla snabbt om staden vill ha fartyget till Göteborg

Mitt förslag är därför att staden i vart fall under en tioårsperiod godtar en placering längs kajen i Norra Frihamnspiren, vilket är den enda platsen som återstår mot bakgrund av ekonomi och tidsaspekt.

När fartyget är på plats kan Göteborgs stad utan tidspress besluta om man efter tio år vill projektera för en annan placering av fartyget text. vid Stigbergskajen eller om man inte vill ha kvar fartyget i hamnen. Man kan också välja att göra en planändring och behålla fartyget på plats.

 

Bakgrund

Vid årsskiftet 2006/2007 gjorde jag en förfrågan bland Göteborgs beslutande politiker från flera olika partier, om det fanns ett intresse att ta M/S Kungsholm till Göteborg, när fartygets kryssningskarriär var över.

I mars 2007 fick jag förslag från staden om att Top Industri AB borde ansöka om tillfälligt bygglov för fartyget på Södra Frihamnspiren. Projektarbeten påbörjades därefter för att bedöma möjligheten av att klara myndighetskrav för hotelldrift mm. När inhyrda konsulter bedömde att projektet borde klara ett bygglov lämnades bygglovsansökan in till staden.

I samband med att staden förordade att STCC-tävlingar ska få hållas samt att planering av bostäder/kontor ska ske på Södra Frihamnspiren, blev Top Industri AB ombedd att undersöka placering av fartyget längs Stigbergskajen.

 

Placering längs Stigbergskajen

Västra delen av Stigbergskajen rasade 1916. En kajkommission tillsattes för att i framtiden förhindra liknande ras. Stigbergskajen och markområdet mellan Amerikaskjulet och Fiskhamnen består enligt stadens geolog av lera som sträcker sig ut i älven. Kajen har satt sig och sjunkit ner så att vattennivån vid högvatten översvämmar kajen upp till ca 50 meter in mot trafikleden.

Djupgåendet utanför kajen är mestadels runt 7 meter men är i västra delen mellan 5 till 6 meter . För att kunna muddra till 9 meter - vilket fartyget kräver - måste kajen förstärkas.

Jan Andersson på Göteborgs Hamn har meddelat att en undersökning av vad det kostar att förstärka kajen uppskattningsvis kostar 500 000 till 700 000 kronor.

En mycket grov bedömning av vad det kan kosta att förstärka kajen 200 meter kan enligt Andersson göras mot bakgrund av ett arbete som gjordes i Skandiahamnen 2005. Man förstärkte då 400 meter kaj och ökade vattendjupet ca 2 meter till en kostnad av 200 000 000 kronor.

Muddring kostar idag per kubikmeter ca 100 kronor plus en deponeringsavgift om 400 kronor. En uppskattning är att en muddring för att få fartyget på plats kommer att kosta ytterligare 10 -15 miljoner kronor. Hamnens tillstånd att få lägga muddermassor går ut 2009.

Min bedömning är att kaj och muddringsarbeten kan kosta 100 000 000 kronor plus/minus 20 000 000 kronor.

Min bedömning är även att det finns alltför många sakägare i form av hyresgäster i närliggande fastigheter som kan överklaga ett beviljat bygglov. Tidsfaktorn är av avgörande betydelse för att kunna genomföra projektet. En utdragen beslutsprocess kan snabbt omintetgöra affären.

 

Placering vid Norra Frihamnen

Norra Frihamnspiren har kajer med ett bottendjup som klarar en stationär placering av fartyget. Om muddring behöver göras så är det av relativ liten omfattning. Ytor för parkeringsplatser finns och kan planeras. Kollektivtrafik och tillgänglighet från vägnät finns. I stort sett samma förutsättningar finns som gjordes i samband med tänkt placering vid Södra Frihamnspiren.

Om fartyget läggs vid byggnad 113 så torde påseglingsrisken vara minimal. Beroende på vad som kommer att ske med byggnad 113 så kan entré med hissar mm antingen anläggas mellan byggnaden och fartyget eller så kan man eventuellt använda delar av byggnad 113 som entré med gångbro.

I området på Norra Älvstranden finns idag inget hotell. Ett flertal företag är idag etablerade i området och man kan anta att det finns ett behov av hotell, konferens och restauranger i området. Någon speciell hotelletableringsutredning har inte gjorts för Norra Frihamnen men samtal har förts med hotellkonsulten Hans Åke Petersson som i allmänna ordalag är positiv till en hotelletablering av denna typ.

 

Politik och ekonomi

Mot bakgrund av de ekonomiska intressen och den konkurrenssituation som råder om ytor i attraktiva lägen antar jag att frågan måste bli föremål för ett politiskt beslut.

Vill staden ha ett av världens vackraste kryssningsfartyg som eventhotell och landmärke i Göteborg, måste en viljeyttring till som gör att ett fortsatt arbete på ett tillfälligt bygglov kan påbörjas snarast.

Vill stadens politiker inte ha M/S Kungsholm till Göteborg under förutsättningar enligt ovan så bör Top Industri AB också få ett snart besked därom.

Lars Hallgren

 


Updated December 31, 2007

Information om hotellplanerna för Kungsholm

Lars G Hallgren, initiativtagare til projektet att göra Kungsholm till hotell i Göteborg, har skrivit följande brev:

Efter den senaste tidens exponering i media har projektet fått ett enormt stöd bland allmänheten. Jag har fått en fantastisk respons genom mejl, brev och många telefonsamtal. Genom mitt eget nätverk har jag försökt pejla intresset för projektet bland politiker i Göteborg och jag tror att det finns. En professor i arkitektur skrev att Kungsholm kan bli den profil och det landmärke som Göteborg saknar men Stockholm har i Globen, Köpenhamn har rådhuset osv.

Var står projektet idag?

Göteborgs stad disponerar genom sina tre helägda dotterbolag – Göteborgs Hamn, Älvstranden utveckling och Higab – kajer och markområden som är intressanta för projektet.

Efter möte i april med bl a byggnadsnämndens ordförande Anneli Hulthén och stadsdirektören Lars Ivarson blev jag uppmanad att söka tillfälligt bygglov för placering på södra Frihamnen ”Bananpiren”. Jag blev kontaktad av Lennart Johansson som är ansvarig för bygglovsärenden rörande Frihamnen. Vi kom överens om formerna för hur arbetet med bygglovet skulle ske.

Efter en intensiv arbetsperiod lämnades bygglovsansökan in i oktober. Bygglovsansökan har föregåtts av ett stort antal möten med myndigheter samt konsultarbeten avseende brandskydd, energi och ventilationsarbeten, miljöskydd mm. Ett flertal besök ombord har skett med fem olika konsulter. Bedömning av hotell och konferenssituation i Göteborg har gjorts med hotellkonsult.

I november fick jag besked av Mats Andersson som är VD på Älvstranden utveckling och som förvaltar Frihamnen att Göteborgs politiker gett styrelsen för Älvstranden utveckling i uppdrag att börja planera för bostäder i Frihamnen. Att lägga Kungsholm i Frihamnen skulle därmed innebära att Kungsholms krav på kajplats och parkering skulle konkurrera med bostadsbyggande. Detta blir därmed en ekonomisk fråga då man måste avstå från intäkter av mark för bostäder.

Jag fick meddelande från byggnadsnämnden att man avsåg avsluta bygglovsärendet mot bakgrund av att Älvstranden inte ville medverka till bygglovsansökan.

Mats Andersson bad mig göra en konsekvensutredning av olika placeringsmöjligheter i hamnen. Förslaget var att jag skulle inrikta mig på västra delen av Stigbergskajen, dvs väster om Amerikaskjulet bort mot Fiskhamnen. Detta område inkluderat Amerikaskjulet förvaltas av Göteborgs hamn samt Higab.

Konsekvensutredningen kom efter flera samtal med hamnchefen Jörgen Wallroth, fram till att tre lägen är tänkbara för en permanent placering av Kungsholm. I utredningen har ett flertal parametrar bedömts som anslutning till fjärrvärme, vatten och avlopp, trafik, kollektivtrafik, parkeringsmöjligheter, miljökonsekvenser mm.

 1. Södra Frihamnen ( Bananpiren ). Djup är ok. Förstärkningsarbeten måste göras. Fjärrvärme mm skall ändå snart in i området.
 2. Norra Frihamnen norr om den röda tegelbyggnad som Göteborgs hamn tidigare disponerat. Djup ok. Mindre förstärkningsarbeten kanske behöver göras men inte säkert.
 3. Stigbergskajen. Kajen har sjunkit ner och måste höjas och förstärkas. Djupgående är sju meter och man måste muddra. Innan man muddrar måste kajen förstärkas då man annars riskerar att kajen rasar ner i älven. Avlopp och fjärrvärme saknas och måste grävas fram. Parkering är ok. Planen där man idag parkerar lastbilar behöver snyggas upp och skulle kunna användas för nödvändiga byggnader och tillfarter.

Efter att ha lämnat in konsekvensutredningen till berörda parter och myndigheter har jag skrivit till alla dotterbolagen med en formell begäran om att få förhandla med dem om en fast placering.

Göteborgs hamn har i brev svarat att man avslår min begäran om att få använda Stigbergskajen. Därmed faller möjligheten till förhandling med Higab.

Älvstranden har inte i skrift gett besked men har muntligt gett mig besked om att man inte ser någon möjlighet inom sitt nuvarande uppdrag från sin styrelse att bered plats för Kungsholm.

Detta ger vid handen att inget av Göteborgs dotterbolag – mot bakgrund av deras uppdrag - anser att de kan avstå plats för fartyget.

Frågan måste därför lyftas upp på ett politiskt plan där kommunfulläktige eller kommunstyrelse får besluta om man är villig att ge nya direktiv till sina dotterbolag för att lösa placeringsfrågan. Efter nyår kommer jag att ta förnyad kontakt med politiker för att lyssna på deras åsikter. Jag har i brev till Göran Johansson och Anneli Hulthén ett par gånger bett om personligt möte för att diskutera frågan. Något svar har jag inte fått.

Om Göteborgs stad anser att man inte kan avstå plats för fartyget återstår att ta en kontakt med Stockholms Hamn för att göra en bedömning om det skulle kunna vara framgångsrikt med en placering i Stockholm . Väl medveten om de problem som uppstod 2000 då Gripsholm var aktuell.

Stockholm har idag möjligen en annan syn på fartyg då jag förstår att man nu aktivt arbetar med att få ett levande liv i hamnen genom olika organisationer. En representant för en sådan organisation har kontaktat mig.

Om inte heller Stockholm vill vara med och bevara detta fantastiska fartyg med sin unika historia ser jag möjligheterna till ett positivt bevarande som små.

Med vänlig hälsning

Lars Hallgren
31 December, 2007


Updated January 30, 2008

När hotellplanerna för Gripsholm grusades

Resebyråmannen Tommy Asklund har skrivit ett brev om hur det gick till när planerna att göra Gripsholm till hotell i Stockholm stoppades av en liten grupp motståndare år 2001.

Läs brevet här.


News, September 1, 2007

The project, aiming at converting the Kungsholm into a floating hotel in Gothenburg in 2010, is advancing steadily.

Mr Lars G Hallgren has recently visited The Scholar Ship, ex Kungsholm, in Pireaus, Greece, along with a party of five ventilation and fire engineers to inspect the ship's fire safety installations. The fire safety standard on board is excellent, but since the Swedish regulations for hotels are different from the regulations for ships, some excemptions from the hotel regulations may be necessary when the ship is going to be docked in Gothenburg.

The Scholar Ship will leave Piraeus on September 5 on its first voyage as a university at sea.

 


Still named Oceanic II


Being renamed The Scholar Ship


News, November 20, 2007

News about the Kungsholm hotel plans

Mr Lars G Hallgren, the initiator of the project to convert MS Kungsholm into a hotel in Gothenburg in 2010, has informed us of the following:

Because of proposed new building plans for the Free Harbor, other sites for the Kungsholm will be investigated. Alternate sites could be the northern pier of the Free Harbor, or Stigbergskajen, west of where the SAL ships docked 1915 - 1975.

 


The Kungsholm becomes a seagoing university...

The Scholar Ship, an academic program in collaboration with seven universities,
has chartered the Kungsholm for three years. The first voyage will
depart from Piraeus, Greece, in September 2007.
Many thanks to Lennart Angelmo for this information.

Read more about The Scholar Ship

...furthermore, the Kungsholm becomes the Oceanic II

During the summer months, the Kungsholm will cruise in the Mediterranean Sea
as the OCEANIC II
Many thanks to Gary McDonough for this information.

Read more about the Oceanic II


Bon VoyageThis photo of the Mona Lisa, ex Kungsholm, leaving Gothenburg
through the archipellago, was taken on September 21, 2006,
the same day that Holiday Kreuzfahrten declared insolvency.

Let us hope this is not the last photo of the Kungsholm
in Swedish waters.
Many thanks to SAL enthusiast L-O Rydén for this photo.


Holiday Kreuzfahrten declares insolvency

Mona Lisa, ex Kungsholm, in Gothenburg

For the first time since 1975, the Mona Lisa, ex Kungsholm, visited Gothenburg on September 21, 2006. On the same day, Swedish and German news media informed that the German company Holiday Kreuzfahrten, which has been operating Mona Lisa, ex Kungsholm, for several years, has declared insolvency.


Mona Lisa in Gothenburg on September 21.

I Göteborgs-Posten, fredag 22 september, finns en krönika
av Thomas Kristiansson om besöket.
S-O Rydén, Lennart Angelmo, Mats Rosendahl och Örjan Slätte gick ombord.

 

Back to the Kungsholm page

Back to the News page


 

.
 

.

News
Oct 15
Kjell Smitterberg
Commander

Claes Feder
Architect &
Ship Designer

C-O Claesson
On the Bridge
1923-55
Maurits and Anna-Greta Lindblad
Ship's Doctor and Nurse
               
 
Nils Haggård
Gripsholm and Kungsholm
Third Officer Inter

Lars Helmer
Second Engineer
Göran Forsén
3rd Engineer
Leif Vickberg Officer's Apprentice
About SAL
& SAL Timeline
About Us
Life as a Crew Member
Torsten Torstensson's webpage about the Swedish American Line   Exchange and
Repatriation Voyages
During WWII
Rune Dahlstrand
Gripsholm Barber
During WWII

Torkel Tistrand
Sea Personnel Manager
Sune Edensvärd Chief Radio Officer Bridge & Crew Page

Reunions

Curt Dawe
Chief Purser
Carl-Gustav Kruse
Chief Purser
Hugo Bilén
Chief Purser
Evert Eriksson
Chief Purser
Poul V Lange
Chief Purser
Lennart Angelmo
Second Purser
Jörgen Areskough
Second Purser
Ingvar Torstensson
Second Purser
T Odenlund Cashier L-E Jansson
Information Officer
Asko Salkola
Purser's Office
Stigbergskajen
Göteborg
Pier 97,
New York
The SAL Office in New York The SAL Office in
Chicago
David Chisling
Cruise Staff
Hanna Owen
Singer
Anita Poli Olsson
NK Shop
Anthony Bloomfield
Photographer
The Entertainers
Dining Room Menues   Stig Lundgren
Chief Steward
Gerhard Kummer
Chief Steward
C-G Quant
Chief Steward
Volker Roloff
Chief Steward
Ingwar Gemzell & Rolf Mayer

 

Karl-Gunnar Johansson
"Kalle-Kli"
Bartender

Karl-Gösta Ekblad
”Kalle Tårta”Baker,
Col Buffet Manager

 
 
Franz Havranek
Wine Steward
Juan Martinez
Waiter
Patrick Zeller
Waiter
Gustav Weber Petterson
Waiter

Otto Friedrich, Cabin Steward

Lars Warlin
Assistant Waiter
Tommy Stark
Deck Waiter
Hans "Hasse" Gustafsson
Deck Waiter
C-G Edhardt
Assistant
Deck Steward
Johan Jarekull
Hyttnisse, Assistant Deck Steward
Håkan Askman
Assistant
Deck Steward
Björn Wallde
Crew member
Claes Lindstrom
Crew membe
 
B-G Nilson
and the
SAL Freighters
  Anna Karin
Lundström
Nurse


Berit Jacobsson (Svensson)
"Babs"
Beautician

Lene Mikkelsen
Beautician
The Women of SAL Lois MacNeil
Stewardess
Lis Brokmose
Stewardess
     
The Tenders SAL Ads SAL Trivia
FAQ News
Archive
        SAL Literature Home          
.
The Passenger Area
    The Hemingstam
Family, Gripsholm and Kungsholm
The Lindholm Family,
Stockholm
The McDonough Family,
Kungsholm
The Neilson
Family, Gripsholm and
Kungsholm
The Sandholm Family,
Gripsholm
The Storck-Petersen Family,
Gripsholm and
Kungsholm

Clive Harvey,
Passenger in the Post-SAL Era
Passenger
Database
 
.

More than 250 web pages developed and maintained by Lars Hemingstam ©1998-2023
Hasse Gustafsson and Tommy Stark have interviewed crew members and contributed many of the stories.

Email us

This site does not use cookies, nor do we save visitors' IP-addresses. We do not send information to any third party. If you find information or a photo about yourself, or a relative, and want do delete it, please email salship@yahoo.com, and the information or photo will be removed. (The General Data Protection Regulation (GDPR) does not apply to deceased persons.)

Denna webbsajt andvänder inte cookies, vi sparar inte heller besökarnas IP-adresser. Vi skickar ingen information till tredje part. Om du finner information eller ett foto om dig, eller en släkting, och vill ta bort det, skriv till salship@yahoo.com så tar vi bort informationen eller fotografiet. (EU-regeln GDPR omfattar inte avlidna personer.)


The New SAL Guestbook

Since the new guestbook can take some time loading, it has been moved to a separate page, and is not being displayed at the bottom of every page.

Read the new guestbook here.